Hi, CUSTOMER!

Example: books, shoes, fashion, romance, novels, etc.

loading shopping cart...

1

The Millionaire Meets His Match - PHR03896 [EBOOK]

price
PHP 42.00
Pages of Hope discount is less than 20%
PHP 33.60
Author
Kate Carlisle / Translated by Iris Anne
reviews & ratings
0 review
  • 5 stars (0 vote, 0%)
  • 4 stars (0 vote, 0%)
  • 3 stars (0 vote, 0%)
  • 2 stars (0 vote, 0%)
  • 1 star (0 vote, 0%)
social media
  • Currently there are no reviews on this product.

We want to know your opinion!

Please login or register to post your review.

Minsan pa lang silang nagkakaharap ni Trish, ilang minuto pa lang niya itong nakakausap, at sasandali pa lang nagdadampi ang mga balat nila ay natuliro na siya. Ganoon kalakas ang epekto nito sa kanya.

Isang babala ang natanggap ni Adam mula sa kanyang nakatatandang kapatid na si Brandon. Mag-ingat daw siya dahil balak siyang ipakasal ng kanilang ina sa babaeng ang ina mismo ang pipili. Yaman din lang daw na ayaw nilang sumunod sa pakiusap nito na mag-asawa na silang magkakapatid at bigyan ang ina ng mga apo, ito na ang gagawa niyon para sa kanila.

Hindi niya sineryoso ang sinabi ni Brandon. Ngunit nang biglang mag-resign ang assistant ni Adam at pinalitan ito ni Trish—isang babaeng ubod ng talino, ganda, at sexy, bigla ay nagduda siya na pain ito ng kanyang ina.

Ipinasya niyang laruin ang laro nito. Pero sinisiguro niya na hindi siya ang lalabas na talo. Hindi kailanman babawiin ni Adam ang pangako sa kanyang sarili na hindi siya mag-aasawa. “I do” were the words he would never say inside a church.

Iyon ang akala niya. Sa bawat araw kasi na kasama ni Adam si Trish ay ramdam niyang unti-unting natitibag ang kanyang depensa…

Order Now

PHP 33.60
Quantity

Top Seller


SiteLock